اسکیت روی یخ و نکات آن

اسفند ۱۲, ۱۳۹۶ 143 11 بدون دیدگاه

توضیحات

اسکیت روی یخ و نکات آن را در این ویدئو نمایش خوایم داد :

اسکیت ریو یخ به سر خوردن روی یخ با استفاده از کفش های مخصوص گفته می شود.

 

مشاغل