نویسنده
3
0 0 0
بارگذاری...

دکتر خانواده

تاریخ عضویت : June 1, 2017

درباره دکتر خانواده

دکتر خانواده  ویدئو

آناتومی سیستم گردش خون

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 824
جریان خون به معده

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 998
توضیحاتی درباره بیماری اندومتریوز

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آندومتریوز آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 905
علل بیماری آندومتریوز

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آندومتریوز آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 960
بیماری آندومتریوز

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آندومتریوز آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1044
آموزش بیماری آندومتریوز

در این فیلم آموزشی شما با بیماری آندومتریوز آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 838
اسکلرودرمی چیست؟

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 979
علائم سیستمیک اسکلرودرمی

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1148
رژیم غذایی مناسب بر اسکلرودرم

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1044
توضیحاتی درباره بیماری اسکلرودرمی

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 943
بررسی اجمالی اسکلرودرمی

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکلرودرمی آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 815
بیماری انحنای ستون فقرات

در این فیلم آموزشی شما با بیماری اسکولیوز آشنا می شوید.

publish تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1117

دکتر خانواده ویدیوهای مورد علاقه

دکتر خانواده شما هنوز ویدئو مورد علاقه ای ندارید

دنبال کننده

دنبال کردن