نویسنده
0
0 0 0
بارگذاری...

my school

تاریخ عضویت : April 6, 2017

درباره my school

my school  ویدئو

نکات مبتدی تا پیشرفته اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1451
تکنیک اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1544
نحو قرار گرفتن پاها در اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1031
آموزش اسکی روی برف

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1621
تعادل در اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 3905
تکنیک دقیق در سرعت بالا اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1324
نکات مهم ورزش اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1025
اسکی روی برف

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1456
تکنیک های اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1035
توضیحاتی درباره اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 828
آموزش اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1244
اتصال سیم ها و جمع آوری کامپیوتر

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 5572

my school ویدیوهای مورد علاقه

my school شما هنوز ویدئو مورد علاقه ای ندارید

دنبال کننده

دنبال کردن