نویسنده
0
0 0 0
بارگذاری...

my school

تاریخ عضویت : April 6, 2017

درباره my school

my school  ویدئو

نکات مبتدی تا پیشرفته اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1188
تکنیک اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1351
نحو قرار گرفتن پاها در اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 821
آموزش اسکی روی برف

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1363
تعادل در اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 3660
تکنیک دقیق در سرعت بالا اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1134
نکات مهم ورزش اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 863
اسکی روی برف

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1300
تکنیک های اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 831
توضیحاتی درباره اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 615
آموزش اسکی

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1047
اتصال سیم ها و جمع آوری کامپیوتر

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسمبل کردن کامپیوتر آشنا مي شويد.

publish فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 4541

my school ویدیوهای مورد علاقه

my school شما هنوز ویدئو مورد علاقه ای ندارید

دنبال کننده

دنبال کردن