دانستنیها

مشاهده ویدئو
16
ارتباط فیزیک با جنگ فضایی

daneshyar

آذر ۱, ۱۳۹۵

682

در این فیلم آموزشی شما با ارتباط فیزیک با جنگ فضایی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
اجاره آپارتمان

daneshyar

آذر ۱۸, ۱۳۹۵

673

شما در این فیلم آموزشی شما با اجاره آپارتمان آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
25
07:55
کمیاب ترین سنگ های قیمتی و مواد معدنی

daneshyar

فروردین ۳, ۱۳۹۶

1714

در این فیلم آموزشی شما با آموزش سنگ قیمتی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
14
با شفق قطبی بیشتر آشنا شویم.

daneshyar

آبان ۱۵, ۱۳۹۵

602

در این فیلم آموزشی شما با شفق قطبی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
10
مایع و الکترولیک

daneshyar

مهر ۲۹, ۱۳۹۵

672

در این ويدئو آموزشی شما با مایع و الکترولیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
16
درباره چپ دست ها بیشتر بدانیم…

daneshyar

آبان ۱۹, ۱۳۹۵

717

در این فیلم آموزشی شما با چپ دست ها آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر