دانستنیها

مشاهده ویدئو
8
فیزیک و جنگ های فضایی

daneshyar

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

340

در فضا هیچ صدایی شنیده نمی شود. برای وارد شدن به کهکشان و جنگ های فضای از روش های خاصی استفاده می شود. جنگنده های فضایی در حال حرکت به حرکت ادامه م

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
11
آموزش چگونگی دادن خبر بد

daneshyar

آبان ۳, ۱۳۹۵

318

در این ويدئو آموزشی شما با چگونگی دادن خبر بد آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
7
زمین و ضربات وارد شده بر آن

daneshyar

مهر ۱۴, ۱۳۹۵

423

در این فیلم آموزشی شما با زمین و ضربات وارد شده بر آن آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
14
حیات بی نهایت با عدد پی

daneshyar

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

652

برای اندازه گیری محیط دایزه باید از عدد پی استفاده کنیم. نسبت محیط بر قطر همواره یک عدد ثابت است بدون توجه به اینکه دایره بزرگ و یا کوچک باشد. عدد

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
چگونگی عملکرد سونامی ها

daneshyar

بهمن ۱۷, ۱۳۹۵

411

سونامی گونه های بزرگتر امواج معمولی هستند و دارای دره و قله هستند که از آب متحرک تشکیل نشده بلکه از انرژی درون آب تشکیل میشود. سونامی دلایل متفا

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
آشنایی با صداها

daneshyar

آذر ۱, ۱۳۹۵

460

صداها همیشه و در همه محیط اطراف ما هستند. اگر صداها خیلی بلند و ناخوشایند باشندبه آنها سر و صدا و اگه صدا با یک وسیله موسیقی تولید شود به آن نت می

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر