درسی

مشاهده ویدئو
31
07:29
آموزش پرسپکتیو درس ترسیم مبل

daneshyar

آبان ۵, ۱۳۹۵

1635

در این فیلم آموزشی شما با آموزش پرسپکتیو آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
70
01:01
خواندن نت موسیقی قسمت ۱۱

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

500

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
معرفی عناصر گروهی و دوره ای در جدول تنا...

amoozegar

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

527

از عناصر سبک به عناصر سنگین که می رسیم اجزای یکسانی می بینیم، به همین دلیل جدول تناوبی نام گرفته. اجزای اون ها با نظم و ترتیب مشخص شدن تا شباهت عن

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش شیمی

amoozegar

شهریور ۱۳, ۱۳۹۵

284

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش شیمی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
71
03:18
خواندن نت موسیقی قسمت ۴

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

488

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
60
05:50
خواندن نت موسیقی قسمت ۹

daneshyar

اردیبهشت ۱۳, ۱۳۹۶

474

در این فیلم آموزشی شما با آموزش خواندن نت موسیقی آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر