زیست شناسی

مشاهده ویدئو
58
01:21
زندگی خانوادگی بابون

الی

شهریور ۴, ۱۳۹۶

851

در این فیلم آموزشی شما با زندگی بابون آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
30
04:00
شناخت زمان با گیاهان

daneshyar

مهر ۱۹, ۱۳۹۵

469

در این ويدئو آموزشی شما با شناخت زمان با گیاهان آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
58
01:51
زندگی بوفالو

الی

مرداد ۷, ۱۳۹۶

827

در این فیلم آموزشی شما با حیات وحش آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
54
40:32
آشنایی با کوسه ها

الی

مرداد ۵, ۱۳۹۶

816

در این فیلم آموزشی شما با حیات وحش آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
66
08:56
اطلاعاتی درباره کفتار

الی

مرداد ۷, ۱۳۹۶

873

در این فیلم آموزشی شما با حیات وحش آشنا می شوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
12
05:02
آموزش باغبانی درس چگونگی رشد سبزیجات

daneshyar

آبان ۲۴, ۱۳۹۵

726

در این فیلم آموزشی شما با آموزش باغبانی آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر