هوش

مشاهده ویدئو
3
تست هوش با جواب (۶)

amoozegar

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

314

پاسخ صحیح گزینه E است. این تست را با دوستانتان انجام دهید و آن ها را به چالش بکشید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
12
تست هوش با جواب (۵)

amoozegar

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

403

پاسخ صحیح گزینه C است. این تست را با دوستانتان انجام دهید و آن ها را به چالش بکشید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش ترفند های مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

734

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
2
آموزش مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

250

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
آموزش مکعب روبیک درس چرخش یک گوشه

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

367

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
معما (قسمت دوم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

262

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر