هوش

مشاهده ویدئو
23
حل ۳×۳ از مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

884

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
5
آموزش مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

705

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
25
حل مکعب روبیک با ۲ حرکت

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

4457

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
13
معما (قسمت دوم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

658

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
10
تست هوش(قسمت ۳)

amoozegar

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

684

در این ويدئو آموزشی شما با تست هوش آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
24
حل سریع تر مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

1618

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر