هوش

مشاهده ویدئو
5
معما (قسمت پنجم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

803

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
معما (قسمت ششم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

861

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
11
تست هوش با جواب (۷)

amoozegar

مرداد ۲۳, ۱۳۹۵

1005

پاسخ صحیح گزینه B است. این تست را با دوستانتان انجام دهید و آن ها را به چالش بکشید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
19
آموزش مکعب روبیک درس چرخش یک گوشه

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

2038

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
18
آموزش مکعب روبیک درس حل ۳x3x3

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

809

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
29
آموزش مکعب روبیک درس حل لایه دوم

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

3239

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر