هوش

مشاهده ویدئو
13
حل ۳×۳ از مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

544

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
معما (قسمت هفتم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

458

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
2
معما (قسمت سوم)

amoozegar

شهریور ۳, ۱۳۹۵

399

در این ويدئو آموزشی شما با معما آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
16
حل سریع تر مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۷, ۱۳۹۵

1047

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
15
مکعب روبیک

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

519

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
19
آموزش مکعب روبیک درس حل لایه دوم

amoozegar

شهریور ۲۵, ۱۳۹۵

972

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر