زبان

مشاهده ویدئو
15
21:37
افعال معین در زبان انگلیسی

daneshyar

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

858

در این ويدئو آموزشی شما با افعال معین آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
8
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۰

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

624

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه کولر قابل حمل در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
2
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

646

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی استفاده از قیدها در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

620

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان سوگند در زبان استرلیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
7
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۳

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

598

در اين فيلم آموزشي شما با عامیانه صحبت کردن در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۵

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

761

در اين فيلم آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر