زبان

مشاهده ویدئو
15
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۴

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

225

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله  “من خوشحال هستم یا من هیجان زده هستم” در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
1
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۸

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

212

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه اوقات تلخی در زبان استرالیا آشنا مي شويد.  

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
14
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت۱۵

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

228

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه کباب در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
16
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲۱

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

240

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه “صبحانه “در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
1
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۴

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

240

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۳

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

229

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی استفاده از ضمایر در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر