زبان

مشاهده ویدئو
20
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۹

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

814

در اين فيلم آموزشي شما با عامیانه صحبت کردن در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

668

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی استفاده از قیدها در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
5
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۹

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

656

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Then مقابل Than آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
15
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت۱۵

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

647

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه کباب در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۸

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

602

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه اوقات تلخی در زبان استرالیا آشنا مي شويد.  

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
10
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

745

در اين فيلم آموزشي شما با لغات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر