زبان

مشاهده ویدئو
16
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت۱۵

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

526

در اين فيلم آموزشي شما با بیان واژه کباب در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۴

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

490

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۱

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

600

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
2
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۲

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

564

در اين فيلم آموزشي شما با چگونگی استفاده از قیدها در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۸

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

623

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Good در مقابل Well آشنا مي شويد.  

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
5
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۷

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

488

در اين فيلم آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر