زبان

مشاهده ویدئو
20
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۳

moalem

ژانویه 12, 2017

684

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
12
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۵

moalem

ژانویه 12, 2017

1073

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه تنبل در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

moalem

ژانویه 8, 2017

971

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه قرار گیری This ،That ،These ،Those در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
5
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۴

moalem

ژانویه 8, 2017

763

در اين ویدئو آموزشي شما با کلمات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

moalem

ژانویه 8, 2017

950

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Whoever مقابل Whomever  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
7
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۳

moalem

ژانویه 8, 2017

729

در اين فيلم آموزشي شما با لغات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر