زبان

مشاهده ویدئو
5
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۴

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

458

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

633

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه ی قرار گیری صفت در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
6
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۲

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

439

در اين فيلم آموزشي شما با لغات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
18
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۹

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

612

در اين فيلم آموزشي شما با عامیانه صحبت کردن در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
2
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

560

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه قرار گیری This ،That ،These ،Those در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
16
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۲

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

594

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله “من بیمار هستم ”  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر