زبان

مشاهده ویدئو
14
21:37
افعال معین در زبان انگلیسی

daneshyar

مهر ۲۷, ۱۳۹۵

824

در این ويدئو آموزشی شما با افعال معین آشنا میشوید.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۷

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

576

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
8
آموزش لغات در زبان انگلیسی درس ۸

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

671

در اين فيلم آموزشي شما با لغات جدیدی در زبان انگلیسی آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
9
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۱۰

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

732

در اين فيلم آموزشي شما با استفاده از Whoever مقابل Whomever  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
18
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۲

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

681

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله “من بیمار هستم ”  آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش گرامر زبان انگلیسی درس ۴

moalem

دی ۱۹, ۱۳۹۵

716

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه قرار گیری This ،That ،These ،Those در جمله آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر