زبان

مشاهده ویدئو
12
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۲۰

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

388

در اين فيلم آموزشي شما با بیان جمله ” آن را امتحان کنید ” آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۳

moalem

دی ۲۲, ۱۳۹۵

407

در اين فيلم آموزشي شما با عامیانه صحبت کردن در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
5
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۵

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

561

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه تنبل در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
7
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۷

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

382

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
4
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۹

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

407

در اين فيلم آموزشي شما با مکالمه در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو
مشاهده ویدئو
3
آموزش مکالمه زبان استرالیا قسمت ۱۰

moalem

دی ۲۳, ۱۳۹۵

389

در اين فيلم آموزشي شما با نحوه بیان واژه کولر قابل حمل در زبان استرالیا آشنا مي شويد.

مشاهده ویدئو

مطالب بیشتری نیستبارگذاری مطالب ...نمایش بیشتر