برچسب: آموزش تعمير يخچال

آموزش تعمير يخچال و فريزر

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 5275 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

عيب يابي و تعمير کمپرسور يخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 3357 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير بالا بودن دما يخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 5490 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

چرخه خنک کننده يخچال قسمت ۲

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 7613 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

عيب يابي يخچال فريزر

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 7826 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير يخچال رفع مشکل خنک نکردن

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 3572 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير سيستم يخ زدايي يخچال و فريزر

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 3055 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعميرو تشخيص مشکل خنک کننده يخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 3162 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير يخچال جايگزيني سنسور دما

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 1727 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير تعديل کننده هوا يخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 5172 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

چرخه خنک کننده یخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 2016 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تعمير يخچال

daneshyar فروردین ۷, ۱۳۹۶ 5137 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تعمير يخچال آشنا می شوید.

ادامه مطلب