برچسب: آموزش نقاشی

تکنیک های نقاشی چشم انداز امپرسیونیست

الی شهریور ۲۷, ۱۳۹۶ 238 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نقاشی چشم انداز

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 244 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

گام به گام نقاشی چشم انداز امپرسیونیست

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 218 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

چشم انداز امپرسیونیست نقاشی کنید

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 155 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تکنیک های نقاشی

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 159 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

اصول اولیه مخلوط رنگ

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 179 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ایجاد یک پالت مرطوب آکریلیک

الی شهریور ۲۶, ۱۳۹۶ 173 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی به سادگی خواهید آموخت که چگونه به سادگی بر روی بوم نقاشی آثار خود را با سبک امپرسیونیستی و با استفاده از تکنیک‌ها و پالت مونه (Monet) خلق کنید. در این فیلم شما متو

ادامه مطلب

نحوه نقاشی با آبرنگ

الی شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ 824 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش نقاشی درس طراحی پاییز با آبرنگ

الی شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ 1943 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مبانی آبرنگ برای مبتدی ها

الی شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ 1238 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نحوه رنگ آمیزی گل با آبرنگ

الی شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ 1555 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نقاشی درختان با آبرنگ

الی شهریور ۲۱, ۱۳۹۶ 1186 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نقاشی آشنا می شوید.

ادامه مطلب