برچسب: آموزش کرل

آموزش کتابخانه کاغذی در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 413 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 434 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 446 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 461 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 455 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کتابخانه چند رسانه ای در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 486 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش پالت سفارشی در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 468 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با فضای کاری نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 438 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مقدمه نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 418 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کار با نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 491 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش قلم مو ها و دسته بندی ها و گزینه ها در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 508 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش کتابخانه چند رسانه ای در کرل

الی مهر ۴, ۱۳۹۶ 427 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب