برچسب: آموزش کرل

آموزش کتابخانه کاغذی در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 323 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 348 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 370 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 384 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 361 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کتابخانه چند رسانه ای در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 400 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش پالت سفارشی در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 385 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با فضای کاری نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 362 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مقدمه نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 342 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کار با نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 405 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش قلم مو ها و دسته بندی ها و گزینه ها در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 406 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش کتابخانه چند رسانه ای در کرل

الی مهر ۴, ۱۳۹۶ 331 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب