برچسب: آموزش کرل

آموزش کتابخانه کاغذی در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 372 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 382 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 399 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 412 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش منو دستورات در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 396 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کتابخانه چند رسانه ای در نرم افزار کرل

الی مهر ۶, ۱۳۹۶ 428 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش پالت سفارشی در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 420 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آشنایی با فضای کاری نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 393 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

مقدمه نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 377 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کار با نرم افزار کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 446 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش قلم مو ها و دسته بندی ها و گزینه ها در کرل

الی مهر ۵, ۱۳۹۶ 447 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آموزش کتابخانه چند رسانه ای در کرل

الی مهر ۴, ۱۳۹۶ 371 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش نرم افزار کرل آشنا می شوید.

ادامه مطلب