برچسب: اسکی

آشنایی با اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1021 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

توضیحاتی درباره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 992 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

روش های اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1108 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

اسکی نمایشی

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1003 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1026 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نکات مبتدی تا پیشرفته اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1563 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1678 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نحو قرار گرفتن پاها در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1135 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش اسکی روی برف

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1761 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تعادل در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 4029 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک دقیق در سرعت بالا اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1416 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نکات مهم ورزش اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1153 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب