برچسب: اسکی

آشنایی با اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1121 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

توضیحاتی درباره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1108 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

روش های اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1211 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

اسکی نمایشی

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1242 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1125 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نکات مبتدی تا پیشرفته اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1765 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1836 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نحو قرار گرفتن پاها در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1288 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش اسکی روی برف

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1905 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تعادل در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 4173 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک دقیق در سرعت بالا اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1514 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نکات مهم ورزش اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1302 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب