برچسب: اسکی

آشنایی با اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 972 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

توضیحاتی درباره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 949 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

روش های اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1068 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

اسکی نمایشی

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 948 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوره اسکی آزاد

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 984 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسکی آزاد آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نکات مبتدی تا پیشرفته اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1519 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1623 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نحو قرار گرفتن پاها در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1093 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش اسکی روی برف

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1704 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تعادل در اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 3979 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک دقیق در سرعت بالا اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1379 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نکات مهم ورزش اسکی

my school فروردین ۱۹, ۱۳۹۶ 1100 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش اسکی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب