برچسب: بدمینتون

موقعیت قرار دادن انگشتان بر روی راکت

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1682 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نحوه قرار دادن دست در بدمینتون

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1843 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تکنیک فورهند بدمینتون

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1832 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۹

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1260 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۸

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1349 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۷

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1749 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۶

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1369 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۵

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1504 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۴

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1378 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۳

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1631 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون درس ۲

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1449 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تناسب اندام در بدمینتون

daneshyar خرداد ۲۹, ۱۳۹۶ 1929 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بدمینتون آشنا می شوید.

ادامه مطلب