برچسب: تشنجات صرعی

توضیحاتی درباره صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1118 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

صرع چیست؟

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1527 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علل، علائم و درمان اختلالات تشنجی صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1069 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کمک های اولیه برای صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1204 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج های فوری

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1243 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1209 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

بیماری تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1106 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طبقه بندی تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1258 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب