برچسب: تشنجات صرعی

توضیحاتی درباره صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 987 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

صرع چیست؟

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1360 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علل، علائم و درمان اختلالات تشنجی صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 920 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کمک های اولیه برای صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 971 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج های فوری

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1080 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1015 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

بیماری تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 967 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طبقه بندی تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1116 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب