برچسب: تشنجات صرعی

توضیحاتی درباره صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1023 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

صرع چیست؟

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1393 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

علل، علائم و درمان اختلالات تشنجی صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 956 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

کمک های اولیه برای صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1047 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج های فوری

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1136 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

تشنج صرع

دکتر خانواده تیر ۱۵, ۱۳۹۶ 1061 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

بیماری تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1005 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طبقه بندی تشنجات صرعی

دکتر خانواده تیر ۱۴, ۱۳۹۶ 1156 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری تشنجات صرعی آشنا می شوید.

ادامه مطلب