برچسب: شمشیر بازی

حملات نرده در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 3147 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نرده شمشیر بازی برای مبتدی ها

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 4401 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش شمشیر بازی برای مبتدی ها

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 5347 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

اصول اولیه شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 3075 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

بی سیم شمشیربازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2022 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حالت قرار گرفتن بدن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2822 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

شمشیر بازی و تکنیک های آن

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2030 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حمله در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2110 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش حمله در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 4732 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

هدف قرار دادن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2681 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حالت ایستادن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 5279 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک های شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 1719 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب