برچسب: شمشیر بازی

حملات نرده در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 3255 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

نرده شمشیر بازی برای مبتدی ها

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 4483 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش شمشیر بازی برای مبتدی ها

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 6148 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

اصول اولیه شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 3440 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

بی سیم شمشیربازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2126 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حالت قرار گرفتن بدن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2939 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

شمشیر بازی و تکنیک های آن

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2206 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حمله در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2258 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش حمله در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 5335 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

هدف قرار دادن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 2748 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

حالت ایستادن در شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 5410 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

تکنیک های شمشیر بازی

daneshyar فروردین ۱۵, ۱۳۹۶ 1982 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش شمشیر بازی آشنا مي شويد.

ادامه مطلب