برچسب: عروسک سازی

دوخت عروسک مرغ و خروس

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1316 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نان تست عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1090 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

عروسک خرگوش با حوله

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1211 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

خرس عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1802 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوخت عروسک سگ بافتنی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 7559 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک فیل

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1456 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک میمون

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1523 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی بستنی پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1596 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1113 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ساخت ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1016 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک موز

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1478 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

هات داگ عروسکی

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1109 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب