برچسب: عروسک سازی

دوخت عروسک مرغ و خروس

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1630 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نان تست عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1355 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

عروسک خرگوش با حوله

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 2083 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

خرس عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 2741 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوخت عروسک سگ بافتنی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 9461 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک فیل

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1916 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک میمون

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 2059 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی بستنی پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1852 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1376 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ساخت ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1253 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک موز

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1855 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

هات داگ عروسکی

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1326 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب