برچسب: عروسک سازی

دوخت عروسک مرغ و خروس

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1389 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

نان تست عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1156 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

عروسک خرگوش با حوله

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1297 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

خرس عروسکی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 1994 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

دوخت عروسک سگ بافتنی

الی مرداد ۵, ۱۳۹۶ 7852 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک فیل

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1549 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک میمون

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1643 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی بستنی پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1681 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1199 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

ساخت ظرف میوه پارچه ای

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1076 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

طراحی عروسک موز

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1571 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب

هات داگ عروسکی

الی مرداد ۴, ۱۳۹۶ 1177 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با عروسک سازی آشنا می شوید.

ادامه مطلب