برچسب: مکعب روبیک

آموزش مکعب روبیک

daneshyar اسفند ۷, ۱۳۹۵ 1530 بدون دیدگاه

image

مکعب روبیک در ابتدای اختراعش مکعب جادویی نام داشت.به طور کلی می‌توان مکعب‌های روبیک را به دو دسته زوج مانند ۴*۴*۴ و فرد مانند ۳*۳*۳ تقسیم کرد،روال کار برای بازی مکعب روبیک به این

ادامه مطلب

حل مکعب روبیک چشم بسته

amoozegar شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 1363 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

ساده ترین روش آموزش مکعب روبیک ۳x3x3

amoozegar شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 9561 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

حل سریع تر مکعب روبیک

amoozegar شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 1691 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

حل مکعب روبیک با ۲ حرکت

amoozegar شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 4674 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش مکعب روبیک درس چرخش یک گوشه

amoozegar شهریور ۲۷, ۱۳۹۵ 2128 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

حل سریع مکعب روبیک

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 1777 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

مکعب روبیک

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 949 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

حل ۳×۳ از مکعب روبیک

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 938 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش مکعب روبیک درس حل لایه دوم

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 3395 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش مکعب روبیک درس حل ۳x3x3

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 835 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش حل مکعب روبیک ۳X3 برای مبتدی ها

amoozegar شهریور ۲۵, ۱۳۹۵ 2551 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با مکعب روبیک آشنا میشوید.

ادامه مطلب