برچسب: گردش خون

بیماری گردش خون پایین

الی مرداد ۱, ۱۳۹۶ 919 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آناتومی سیستم گردش خون

دکتر خانواده تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 669 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

جریان خون به معده

دکتر خانواده تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 798 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب