برچسب: گردش خون

بیماری گردش خون پایین

الی مرداد ۱, ۱۳۹۶ 1103 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با بیماری گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

آناتومی سیستم گردش خون

دکتر خانواده تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 954 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب

جریان خون به معده

دکتر خانواده تیر ۱۸, ۱۳۹۶ 1097 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با سیستم گردش خون آشنا می شوید.

ادامه مطلب