برچسب: گوگل

آموزش ایجاد جدول در گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 740 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد جدول در گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با توابع گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 727 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با توابع گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

نکات فرمت گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 937 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با نکات فرمت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب

daneshyar نوامبر 2, 2016 740 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 963 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 724 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های ارائه گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 725 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد ارائه گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 750 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کار با ارائه گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 710 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 957 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل

daneshyar نوامبر 2, 2016 690 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی

daneshyar نوامبر 2, 2016 771 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی آشنا میشوید.

ادامه مطلب