برچسب: Email

آموزش تنظیم گزینه های جیمیل

daneshyar آبان ۱۱, ۱۳۹۵ 432 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تنظیم گزینه های جیمیل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار کردن با وظیفه ها در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 510 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل دسترسی به مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 425 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل مخاطبین با ساخت گروه در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 452 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن یا حذف مخاطبین در ایمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 464 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 433 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 395 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

دسته بندی جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 428 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش راه اندازی POP و IMAP در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 436 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد یک امضا در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 420 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

تنظیم موضوع Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 513 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

ابزارها در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 374 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب