برچسب: Email

آموزش تنظیم گزینه های جیمیل

daneshyar آبان ۱۱, ۱۳۹۵ 389 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تنظیم گزینه های جیمیل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار کردن با وظیفه ها در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 454 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل دسترسی به مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 387 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل مخاطبین با ساخت گروه در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 418 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن یا حذف مخاطبین در ایمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 414 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 386 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 354 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

دسته بندی جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 392 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش راه اندازی POP و IMAP در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 380 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد یک امضا در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 372 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

تنظیم موضوع Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 449 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

ابزارها در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 326 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب