برچسب: Email

آموزش تنظیم گزینه های جیمیل

daneshyar آبان ۱۱, ۱۳۹۵ 283 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش تنظیم گزینه های جیمیل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار کردن با وظیفه ها در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 301 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل دسترسی به مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 280 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کنترل مخاطبین با ساخت گروه در جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 308 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن یا حذف مخاطبین در ایمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 296 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 232 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با مخاطبین در جمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 270 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

دسته بندی جیمیل

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 281 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با ایمیل و ابزارات آن آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش راه اندازی POP و IMAP در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 265 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد یک امضا در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 275 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

تنظیم موضوع Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 309 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

ابزارها در Gmail

daneshyar آبان ۸, ۱۳۹۵ 245 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب