برچسب: Google Apps

آموزش ایجاد جدول در گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 357 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد جدول در گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با توابع گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 397 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با توابع گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

نکات فرمت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 434 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با نکات فرمت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 414 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 484 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 397 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 387 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 392 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کار با ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 329 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 442 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 395 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 379 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی آشنا میشوید.

ادامه مطلب