برچسب: Google Apps

آموزش ایجاد جدول در گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 269 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد جدول در گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با توابع گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 270 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با توابع گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

نکات فرمت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 295 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با نکات فرمت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 301 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 323 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 289 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 276 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 262 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کار با ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 222 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 300 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 271 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 277 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی آشنا میشوید.

ادامه مطلب