برچسب: Google Apps

آموزش ایجاد جدول در گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 391 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد جدول در گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با توابع گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 442 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با توابع گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

نکات فرمت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 489 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با نکات فرمت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 453 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ساختمان گوگل صفحه گسترده و قالب آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 558 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اضافه کردن تصاویر درگوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 433 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های اضافی قالب بندی و لینک گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش گزینه های ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 423 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش گزینه های ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ایجاد ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 444 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش ایجاد ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آشنایی با کار با ارائه گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 371 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با ارائه گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 506 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش بازبینی اسناد با استفاده از چت گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 442 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش کار با تاریخچه ویرایش های گوگل آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی

daneshyar آبان ۱۲, ۱۳۹۵ 418 بدون دیدگاه

image

در این فیلم آموزشی شما با آموزش اسناد گوگل گزینه های قالب بندی آشنا میشوید.

ادامه مطلب