برچسب: Photo shop

آموزش فتوشاپ درس تغییر شیب

daneshyar بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ 514 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش فتوشاپ آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس رنگ های سخت

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 233 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس سایه ها

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 273 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس جلوه های نور زرد

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 256 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس اثر نور

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 269 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس دستکاری عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 253 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ویرایش عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 314 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش استفاده از نرم افزار فتوشاپ

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 236 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ۲۰۱۵

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 246 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش حالات رنگی خاص در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 228 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اصول اولیه لایه در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 299 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ویرایش عکس در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 665 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب