برچسب: Photo shop

آموزش فتوشاپ درس تغییر شیب

daneshyar بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ 629 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش فتوشاپ آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس رنگ های سخت

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 308 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس سایه ها

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 387 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس جلوه های نور زرد

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 343 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس اثر نور

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 345 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس دستکاری عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 339 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ویرایش عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 418 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش استفاده از نرم افزار فتوشاپ

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 303 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ۲۰۱۵

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 344 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش حالات رنگی خاص در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 284 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اصول اولیه لایه در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 402 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ویرایش عکس در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 811 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب