برچسب: Photo shop

آموزش فتوشاپ درس تغییر شیب

daneshyar بهمن ۲۵, ۱۳۹۵ 688 بدون دیدگاه

image

در اين فيلم آموزشي شما با آموزش فتوشاپ آشنا مي شويد.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس رنگ های سخت

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 363 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس سایه ها

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 461 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس جلوه های نور زرد

daneshyar آبان ۳, ۱۳۹۵ 394 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس اثر نور

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 421 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ درس دستکاری عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 382 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ویرایش عکس

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 487 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش استفاده از نرم افزار فتوشاپ

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 336 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش فتوشاپ ۲۰۱۵

daneshyar آبان ۱, ۱۳۹۵ 393 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش حالات رنگی خاص در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 328 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش اصول اولیه لایه در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 472 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب

آموزش ویرایش عکس در فتوشاپ

daneshyar مهر ۲۹, ۱۳۹۵ 927 بدون دیدگاه

image

در این ويدئو آموزشی شما با آموزش فتوشاپ آشنا میشوید.

ادامه مطلب