دانشراه چیست؟

دانشراه یک بسترتبلیغاتی بامحتوی آموزشی است ,
که بصورت سرویس اشتراک ویدئو با محتوی علمی و آموزشی در کلیه زمینه ها و برای اقشار و سنین مختلف جامعه آماده شده است.
بنابراین فلسفه دانشراه این است که شما مشابه اجتماعات واقعی ،
در دنیای وب یاد بگیرید و دانش خود را هر چه بیشتر ارتقاء دهید.
دانشراه بستری را در اختیار شما قرار می‌دهد که دانش و آموخته های خود را در موضوعات مشخص دسته‌بندی کرده
و بصورت الکترونیکی برای آنانی که می‌خواهند یاد بگیرند،
ارائه دهید ودر کنار آن بتوانید از ویدئوهایی که دیگران آماده کرده‌اند
و مورد علاقه شماست استفاده کرده و دانش بیشتری را در موضوعات مختلف به اندوخته های خود بیافزائید.
در آموزش الکترونیک در واقع شبکه ایی از علاقمندان به یادگیری و یاد دهی تشکیل می شوند ,
همه این افراد چه آنانی که ویدئو های آموزشی را به اشتراک می گذارند و چه آنانی که از یاد گیری و مشاهده آموزشها بهره می برند یک شبکه آموزش آنلاین را خلق می کنند و این تحولی دیگر در آموزش آنلاین می باشد که بصورت رایگان در اختیار عموم قرارگرفته است

دانشراه چیست؟